Tour Khởi Hành từ Sài Gòn

Thời gian : 8 ngày 7 đêm
Phương tiện : Đi về bằng máy bay
Khởi hành : Ngày 10 hàng tháng
Liên hệ : 08.3849 0999 – 0944.815577 (Ms Thúy)
Giá từ : 61,300,000 VNĐ
Thời gian : 6 ngày 5 đêm
Phương tiện : Đi về bằng máy bay
Khởi hành : Thứ 3, 6 hàng tuần
Liên hệ : 08.3849 0999 – 0944.815577 (Ms Thúy)
Giá từ : 21,328,000 VNĐ
Thời gian : 6 ngày 5 đêm
Phương tiện : Đi về bằng máy bay
Khởi hành : Thứ 3 hàng tuần
Liên hệ : 08.3849 0999 – 0944.815577 (Ms Thúy)
Giá từ : 37,500,000 VNĐ
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Đi về bằng máy bay
Khởi hành : Thứ 4 hàng tuần
Liên hệ : 08.3849 0999 – 0944.815577 (Ms Thúy)
Giá từ : 13,300,000 VNĐ
Thời gian : 6 ngày 5 đêm
Phương tiện : Đi về bằng máy bay
Khởi hành : Thứ 3 hàng tuần
Liên hệ : 08.3849 0999 – 0944.815577 (Ms Thúy)
Giá từ : 16,668,000 VNĐ
Thời gian : 6 ngày 5 đêm
Phương tiện : Đi về bằng máy bay
Khởi hành : Thứ 3,5,7 hàng tuần
Liên hệ : 08.3849 0999 – 0944.815577 (Ms Thúy)
Giá từ : 10,500,000 VNĐ
Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Đi về bằng xe du lịch
Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần
Liên hệ : 08.3849 0999 – 0944.815577 (Ms Thúy)
Giá từ : 3,550,000 VNĐ
Thời gian : 6 ngày 5 đêm
Phương tiện : Đi về bằng máy bay
Khởi hành : Hàng ngày
Liên hệ : 08.3849 0999 – 0944.815577 (Ms Thúy)
Giá từ : 6,500,000 VNĐ

Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Đi về bằng xe
Khởi hành : Liên hệ
Liên hệ : 0945.615577 (khách lẻ) - 0944.165577 (khách đoàn)
Giá từ : 1,450,000 VNĐ


HOTLINE
(+84)8.3849 0999